[Zaloguj] [Załóż konto]
 

Śmiardowo Krajeńskie z folwarkiem

 

Według niektórych źródeł Śmiardowo pojawiło się na kartach historii w 1511r. W XVI w.  stanowiło ono własność Kościeleckich, którzy w 1611 r. sprzedali je Grzymułtowskim a ci w 1639 r. odsprzedali  Grudzińskim. W 1692 nabył je Jakub Błeszyński natomiast jego syn Antoni w 1714r. sprzedał Jakubowi Działyńskiemu za 30 000 tynfów ,odtąd  Śmiardowo wraz z folwarkiem weszło w skład tzw. klucza krajeńskiego. Kolejnymi jego właścicielami byli : Józef a następnie Marcin Działyński- starosta nakielski. Tenże w 1743r. cały klucz krajeński wraz ze Śmiardowem sprzedał Aleksandrowi Józefowi Sułkowskiemu. Po śmierci męża od 1762r zarządzała nim księżna Anna Sułkowska z Przebendowskich. W 1771r.  dobra te przeszły całkowicie na jej własność .W tym czasie na częściowo opustoszałych gruntach 5 łanowej wsi Śmiardowo powstał folwark z 6 łanami roli. Funkcjonowała także karczma i kowal. Dnia 8.01.1793r. dobra krajeńskie wraz ze Śmiardowem i jego folwarkiem  zakupił  Jan Fryderyk von Flotow podkomorzy spokrewniony z Radolińskimi. Ten zaś w 1800 r. odsprzedał je Jakubowi Komierowskiemu ,który poległ na wojnie w 1807r. Zadłużone majętności w 1815r. przejął jeden z banków berlińskich. W 1839r. przeprowadzono we wsi separację gruntów chłopskich od folwarcznych. W latach 1839-1921 dobra krajeńskie i złotowskie zostały nabyte przez Hohenzollernów panujących w Prusach. W 1885r. majątek w Śmiardowie obejmował 668 ha gruntów, w tym: 454 ha pól uprawnych i133 ha łąk. Mieszkało wówczas 139 osób w tym: 97 katolików i 42 ewangelików. W 1922 r. dobra te zostały upaństwowione  a majątek poddano parcelacji. Dawne założenie folwarczne obejmowało: dwór dla dzierżawcy z niewielkim parkiem, podwórze na planie kwadratu otoczone  budynkami gospodarczymi oraz kolonię domów robotników folwarcznych. Nowe 43 osady nabyła ludność narodowości niemieckiej. Dokonano także podziału i przewłaszczenia  zabudowań folwarcznych. Część dworu służyła odtąd celom sakralnym . W okresie międzywojennym na terenie wsi odkryto cmentarzysko z wczesnej epoki brązu datowane na XVIII-XVI wiek przed naszą erą. W styczniu 1945r. Śmiardowo powróciło w granice Polski. We wsi nastąpiła wymiana ludności.
    Polecamy monografię „Śmiardowo Krajeńskie nasza mała Ojczyzna” wydaną w 2011r. przez Towarzystwo Przyjaciół Śmiardowa Krajeńskiego.

 
 

Odwiedziny: 1 732 532  ,