[Zaloguj] [Załóż konto]
 

Cmentarz żydowski

 

Istnienie wspólnoty żydowskiej na terenie Krajenki odnotowano w XVII wieku. W 1712r.otrzymała ona potwierdzenie dokumentu na budowę synagogi ,która po wzniesieniu spłonęła już w 1714r. Kolejną synagogę  wybudowano w 1842 r. przy ul. Toruńskiej  a przebudowana w 1860 r. Została  ona spalona przez bojówki hitlerowskie 9 listopada 1938r. podczas tak zwanej „kryształowej nocy”. Zniszczenia dotknęły także  tutejszy cmentarz żydowski. W wyniku tej i dalszych dewastacji z jego powierzchni zniknęły  nagrobne macewy.
  W 1772r., kiedy Krajenka w ramach I rozbioru Polski  została włączona do państwa pruskiego w mieście było 200 osób pochodzenia żydowskiego a już w 1799 r. było ich już 693 co stanowiło 44 % ogółu mieszkańców. W połowie XIX wieku żyły tutaj 648 osoby narodowości żydowskiej stanowiąc 25% ówczesnej populacji w Krajence. W miarę upływu czasu liczba ta systematycznie malała. W latach 30-tych XX wieku tutejsza gmina żydowska liczyła około 250 członków a w 1936r. około 150 osób. Podczas wspomnianej „nocy kryształowej” aresztowano wszystkich mężczyzn narodowości żydowskiej i wywieziono ich do koncentracyjnego obozu zagłady w Sachsenhausen. Pozostałą ludność wyznania mojżeszowego najpóźniej do początku 1940r. internowano i deportowano do gett lub obozów zagłady ,które hitlerowskie Niemcy  utworzyły na terenie okupowanej Polski. Oznaczało ono koniec istnienia gminy żydowskiej w Krajence.

  

Odwiedziny: 1 732 537  ,