[Zaloguj] [Załóż konto]
 

Głubczyn

 


Początki Głubczyna sięgają XIV wieku (1384r.). W XV wieku stanowiła własność Danaborskich herbu Topór. W 1468 mieszkańcami Głubczyna oprócz sołtysa Brzeczki byli m.in. Tłosto, Mikołaj Smygaj, Albert Grochay, Jakun Raczki. Kolejnymi właścicielami wsi byli Grzymułtowscy  herbu Nieczuja a po nich Kościeleccy herbu Ogończyk, a jeszcze później Grudzińscy herbu Grzymała. Od 1653 we wsi istniała szkoła w której nauczycielem był Krzysztof Trudnik. W 1692 r. Zygmunt Grudziński dobra głubczyńskie sprzedał Jakubowi Bleszno- Bleszewskiemu  (Błeszyńskiemu) za 136 000 florenów. Po jego śmierci Głubczyn wraz z Rogownicą ,Paruszką ,Sokolną i Dolnikiem przypadł Michałowi Błeszyńskiemu herbu Oksza ,który był kasztelanem bydgoskim. Jego spadkobiercą został wnuk  August Gorzeński herbu Nałęcz, właściciel Dobrzycy pod Kaliszem . Senator Królestwa Polskiego, szambelan, adiutant i szef kancelarii wojskowej króla Stanisława Augusta, generał lejtnant Wojsk Koronnych i generał adiutant króla, chorąży kaliski i poznański, podkomorzy poznański, poseł na Sejm Czteroletni, senator-wojewoda kaliski Księstwa Warszawskiego, współtwórca Konstytucji 3 maja. Tenże w 1784r. sprzedał te dobra za 53 333 talary i 8 groszy  krewnemu Andrzejowi Goetzendorf-Grabowskiemu herbu Zbiświcz, który później przekazał je swemu synowi Janowi Teodorowi. Tenże mając z żoną Augustą siedmioro dzieci przekazał synowi Józefowi - Augustowo i Sokolno, Andrzejowi – Paruszkę i Dolnik natomiast córce Konstancji, która wyszła za Józefa Bojanowskiego herbu Junosza – Głubczyn i Rogownicę. Pozostałe dzieci otrzymały majętności leżące  poza Krajną. Po pięciu latach J. Bojanowski sprzedał Głubczyn i Rogownicę Józefowi Hamernikowi/ Hammerlingowi ,który rozpoczął parcelację dóbr głubczyńskich. Dokończył ją w latach 1887-1896  kolejny właściciel  Hermann Orlowius. Po 1919r. Głubczyn wraz z Ziemią Złotowską  nie wrócił do Polski. Ostoją życia religijnego był kościół, który od 1588r.   stanowił centrum odrębnej parafii. Obecny kościół wzniesiono w latach 1869-1871 w stylu neogotyckim. Od 1908 do 1939r.proboszczował w nim ks. Maksymilian Grochowski ofiarny obrońca praw Polaków m.in. do posiadania własnych szkół nauczających w ich języku ojczysty. Szkołę taką uruchomiono w Głubczynie 20 października 1930r.Nauczycielami byli w niej: Julian Gliszczyński i Alojzy Biedrzycki. Na przykościelnym cmentarzu znajduje się m.in. grób ks. Maksymiliana Grochowskiego zamęczonego przez hitlerowców za wierność prawdzie a jego imię od 1982 r. nosi miejscowa szkoła podstawowa.

  

Odwiedziny: 1 732 533  ,