[Zaloguj] [Załóż konto]
 

Kościół św. Anny

 

Już w XIV wieku dokumenty wspominały istnienie w Krajence kościoła podległego parafii w Złotowie. Według XVII w. przekazów kościół parafialny pod wezwaniem św. Mikołaja powstał w Krajence równocześnie z nadaniem jej w 1420r. praw miejskich. Wznosił się on na południowy – zachód od rynku  nieopodal zamku. Od którego oddzielała go fosa. W 1511r. wspominano o drewnianym kościele. Podczas wizytacji z 1653 r. odnotowano, że wymaga on naprawy a po pięciu kolejnych latach bezczynności nie nadawał się do remontu. Wówczas  Andrzej Karol Grudziński jako ówczesny właściciel Krajenki wystawił nowy kościół ,który w 1688r. spłonął. W sąsiedztwie zamku znajdowała się także kaplica św. Anny a od 1663r istniało także Bractwo św. Anny.  Przy owej kaplicy, po  wspomnianym pożarze, ówczesny proboszcz wystawił  tymczasową plebanię lecz dla potrzeb liturgicznych korzystał z kaplicy św. Katarzyny usytuowanej po południowej stronie rzeki Głomi. Kolejną świątynię parafialną wystawiono w 1679r. /1709 r. lecz i ta w 1766r. popadła w ruinę. Wówczas księżna Anna Sułkowska władając wówczas Krajenką i okolicznymi dobrami w 1774 r. przekazała do adaptacji na Dom Boży gotycko-renesansowe  skrzydło zachodnie  istniejącego od XV w. zamku. Wyburzono więc w nim wszystkie ściany działowe i stropy, powiększono jedne a zamurowano inne otwory okienne. Wystawiono nową więźbę  i pokrycie dachowe a także dobudowano kruchtę wschodnią i zakrystię. Ponadto we wnętrzu wybudowano pilastry i gurty, ambonę, chór organowy oraz żaglaste sklepienie nad kaplicą usytuowaną w przyziemiu i części i piętra wieży po uprzednim usunięciu ściany oddzielającej od bryły głównej zamku. Także nad nowopowstałą nawą wykonano  drewniane żaglaste sklepienie pozorne. We wnętrzu wystawiono późnobarokowe wyposażenie. Zamienione na kościół skrzydło zamkowe jest założone na planie nieregularnego prostokąta. Od zachodu przylega do niego wieża na rzucie kwadratu lecz powyżej gzymsu koronującego nawy przechodzi w ośmiobok. Wieńczy ją pokryty blachą hełm o kształcie cebulastym osadzony na ażurowej latarni. Na iglicy umieszczono chorągiewkę z datą „1774”. Poświęcenia kościoła w tymże roku dokonał ks. kan. Franciszek Ciżmowski. Podczas ostatnich badań archeologicznych, rozpoczętych w 2003roku odkryto m.in. relikty wschodniego skrzydła zamku oraz ceglaną konstrukcję na rzucie ośmioboku usytuowaną pośrodku wschodniej elewacji skrzydła zachodniego. Dzięki niedawno przeprowadzonym gruntownym pracom konserwatorskim kościół i jego wnętrze nabrało nowego blasku.

  

Odwiedziny: 1 732 541  ,