[Zaloguj] [Załóż konto]
 

Młyn /Głomia

 


Według przekazów historycznych już w 1420r.  podczas nadania Krajence praw miejskich miał istnieć w niej kościół i młyn. Także w latach 1534-1541 wspominano o istniejącym w mieście młynie zamkowym o dwóch kołach. Natomiast w latach 1565-1580 pracował tutaj już młyn posiadający aż 6 kół walnych czyli podsiębiernych oraz folusz służący do spilśniania sukna lnianego, które napędzało jedno koło. Jednak w 1618r. na powrót odnotowano młyn o dwóch kołach. Według przywileju dla Krajenki nadanego w 1732r. przez Józefa Działyńskiego przypomniano m.in. o obowiązku mieszczan do korzystania z pańskiego młyna zwózki drewna na jego naprawę  oraz udziału w pracach przy utrzymaniu grobli. Powinni także przywozić młynarzowi kamienie młyńskie. Mogli oni łowić ryby w rzece Głomi na odcinku od tak zwanego jeziora kocuńskiego aż do pól Żeleźnicy. Natomiast odłów  stawów młyńskich należał wyłącznie do właściciela zamku i miasta.. Tytułem dzierżawy musiał on jego panu przekazywać 50 ćwiertni zboża oraz utuczyć 5 świń na stół dworski. Ponadto zobowiązany był dostarczać dworowi cztery ćwiertnie owsa za uwolnienie od utrzymania psów dworskich. Miał młynarz prawo warzenia piwa oraz łowienia ryb w rzece Głomi na własny użytek. Tradycyjnie młynarstwo działało na zasadach cechu rzemieślniczego a obdarowywani przywilejami młynarze  żyli w dostatku. W połowie XVIII w. tutejszy  młyn dzierżawili  Michał i Konstancja  Stefańscy. W latach dwudziestych aż po 1843r. młyn ten prowadził Daniel , a od 1839r. do Edward Timm. W 1846r. ówczesny młyn w Krajence  spłonął .Niebawem go odbudowano i w 1850r. pracował w nim młunarz Ruhnke. Kolejnymi młynarzami  byli bracia Ryszard i Ernest Schmekel.
   Obecny młyn został zbudowany w 1877r. pierwotnie jako napędzany kołem wodnym a od 1910r. siłą energii elektrycznej o zdolności przemiałowej 25,6 ton na dobę. Młyn wzniesiono z cegły palonej pełnej na zaprawie wapienno-cementowej o wątku krzyżowym na zewnątrz nie otynkowany. Posiada ściany zewnętrzne grubości 60 cm a wewnętrzne ok. 40-50 cm. Jego stropy na wszystkich kondygnacjach są drewniane, wsparte na dwóch rzędach także drewnianych słupów. Młyn  posiada drewniany dach pokryty papą.
  Do młyna przylega budynek mieszkalno-biurowy z 1807r. wraz magazynem głównie ze ścianami o  konstrukcji ryglowej. Po 1946r. zespół młyński, aż do końca XX wieku, był bazą dydaktyczną dla powstałej tutaj pierwszej w Polsce szkoły młynarskiej.

  

Odwiedziny: 1 732 548  ,