[Zaloguj] [Załóż konto]
 

Osada Młyńska - Leśnik

 


Pierwsza wzmianka o młynie w Leśniku pojawiła się w 1576r. Powstały tutaj młyn  był napędzany  siłą  spiętrzonej wody rzeki Głomi. Jego kamienie młyńskie  poruszane były za pomocą koła nasiębiernego zwanym także korzecznym. W owym czasie na Krajnie   pracowało 14 młynów wodnych. Przyczyniały się one zarówno do przemiału nasion zbóż zbieranych z upraw na krajeńskich polach jak i dla utrzymywania wysokiego stanu wód gruntowych. W latach 1738 i 1751 młyn ów otrzymał przywileje od właścicieli dóbr klucza krajeńskiego do których należał. Ostatni z przywileówj nadał mu książę Aleksander Józef Sułkowski. W I połowie XVIII wieku z tutejszego folwarku młyńskiego wydzielono kilka parcel . W  XIX wieku rozwinęła się  na nich wieś Leśnik, która w 1864r. liczyła 118 mieszkańców. W 1885 roku młyn wraz z przynależnym do niego foluszem spilśniającym lniane sukna spłonął. Lecz wkrótce młyn został na tym samym miejscu odbudowany. W bezpośrednim sąsiedztwie młyna wzniesiono dom młynarza, który zamieszkiwał w nim do 1945r.Po tym okresie aż do lat sześćdziesiątych XX stanowił on własność gminy Krajenka. Jednak już w latach pięćdziesiątych zakończono w nim produkcję mąki a jego wyposażenie zdemontowano i wywieziono. W późniejszych latach pełnił już tylko funkcję magazynu  i należał do Państwowego Gospodarstwa Rolnego Krajenka. W latach dziewięćdziesiątych XX w. budynki przejęła Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa ,która  sprzedała je obecnym

 

właścicielom. 

 
Odwiedziny: 1 732 542  ,