[Zaloguj] [Załóż konto]
 

Podróżna z folwarkiem

 

   Pierwsza wzmianka o Podróżnej pojawiła się w 1480 r. Już wówczas aż do 1683r. wieś stanowiła własność rodu Grudzińskich herbu Grzymała. W II poł. XVI wieku areał wsi wzrósł  do 19 łanów w tym 2 były opustoszałe. W 1605 r. obok wsi odnotowano istnienie tutaj folwarku. W Podróżnej żyło wówczas 14 kmieci. Należały one do dóbr krajeńskich obejmujących miasto Krajenka z folwarkiem oraz wsie: Tarnówka, Osówka, Węgierce, Zalesie, Żeleźnica, Czajcze(?).Po śmierci Andrzeja Karola Grudzińskiego Podróżnę wraz z całymi dobrami odziedziczyli bracia Działyńscy herbu Ogończyk. Spośród nich Podróżna przypadła Jakubowi, który zapisał ją bratankowi Józefowi. Kolejny następca Marcin Działyński  starosta nakielski w dniu  5 sierpnia 1744 roku Podróżne wraz z folwarkiem oraz pozostałe 9 miejscowości klucza krajeńskiego sprzedał  Aleksandrowi Józefowi Sułkowskiemu  za sumę 785 330 złotych polskich. Znacząca część tej sumy pochodziła z posagu jego żony Anny z Przebendowskich wojewodzianki malborskiej. Po śmierci księcia A. J. Sułkowskiego (1762r.) całym kluczem dóbr krajeńskich władała księżna Anna Sułkowska. W chwili nabycia wsi przez Sułkowskich liczyła ona 14 łanów zaś folwark 2 łany lecz w 1773r. obszar wsi zmalał do 8,5 łana zaś folwarku wzrósł do 6 łanów. W dniu 8.01.1793r. księżna Anna sprzedała je Polakowi Janowi Fryderykowi von Flotow. Ten zaś już w 1800r. odsprzedał je Jakubowi Komierowskiemu, który zginął  w 1807r. W 1815r. przejął je za długi jeden z banków berlińskich. W roku 1839 dobra krajeńskie nabył król pruski Fryderyk III i odtąd aż do 1921r  władali  nimi Hohenzollernowie. W tym czasie Podróżna nie wróciła do Polski i była wsią nadgraniczną.
Podróżna od zawsze należała do parafii w Bługowie a jej mieszkańcami byli głównie Polacy. Zrzeszali się w Kółku Rolniczym i Towarzystwie Ludowym oraz kółkach różańcowych. Od 1922r. działał tutaj także Związek Polaków w Niemczech skupiający 80 mieszkańców wsi, a od 1927r. chór „Dzwon”. W dniu 8 czerwca 1929r. w Podróżnej otwarto szkołę polską, którą kierował Paweł Grzenda a po nim Jan Mackowicz (1937-1939).W odwecie 13 robotników folwarcznych, których  dzieci  poszły do szkoły polskiej straciło pracę W 1931r. folwark w Podróżnej rozparcelowano  a na jego ziemiach powstało 38 osad zasiedlonych przez ludność narodowości niemieckiej.
    Dawne założenie folwarczne składało się z części dworsko-parkowej, podwórza folwarcznego i kolonii mieszkaniowej robotników folwarcznych. Najciekawszymi obiektami zespołu są: dwór dzierżawcy z XIX w. o neobarokowych formach  oraz kuźnia ze śpichlerzem i częścią mieszkalną. W Podróżnej urodził się dr Władysław Brzeziński autor 4-tomowego Słownika gwary wsi Podróżna.

 

 

Odwiedziny: 1 732 543  ,