[Zaloguj] [Załóż konto]
 

Rynek

 

Rynek to od wieków miejsce stanowiące centrum życia miejskiego. Miasta lokowane na prawie niemieckim (magdeburskim) budowano jednolicie. Na początku wytyczano centralnie usytuowany plac wolny- czworoboczny rynek. Z rynku wybiegały ulice na cztery strony świata .Rynek ów był nie tylko centralnym miejscem wymiany handlowej ,zwłaszcza podczas wyznaczonych dni targowych oraz  dorocznych jarmarków a także miejscem dla wagi miejskiej i ratusza .
    W Krajence miasto lokacyjne ,powstało poprzez adaptację wcześniejszej osady i odtąd centrum powstałego układu urbanistycznego stanowi czworoboczny rynek. Z jego narożnika południowo zachodniego i pierzei północnej wychodzi dawny trakt z Danaborza, Białośliwia i Wysokiej do Złotowa (ob. ulice Sienkiewicza i Złotowska).Z obu zachodnich narożników rynku odchodziły ulice w kierunku zamku (ob. ul. Mickiewicza i Szkolna) wydzielając kwartał o obrysie stanowiącym wycinek koła. Wychodząca z narożnika południowo wschodniego  ulica (ob. Toruńska)  ma znaczenie lokalne. Podobne znaczenie miała także ulica wychodząca z północno wschodniego narożnika ( ob. ul. Władysława Jagiełły).W XIX w. w Krajence odbywały się cztery jarmarki –końskie, na bydło i kramne. W latach 1846-1847 pośrodku rynku zbudowany został miejski zbór ewangelicki w formach stylowych tzw. Rundbogenstilu, zwanym też stylem okrągło-łukowym nawiązującym do architektury romańskiej.Po ustanowieniu samorządu miejskiego (1856r.) przy południowym narożniku wschodniej pierzei rynku wzniesiono budynek ratusza. Od poł. XIX w. rynek tutejszy stał się przestrzennym salonem miasta. Kres temu ,w styczniu 1945r., przyniosły działania wojenne i nieuzasadnione zniszczenia spowodowane przez wojska tzw. Armii Czerwonej. Ocalała jedynie południowa i niewielki fragment wschodniej  pierzei zabudowy przyrynkowej oraz świątynia ewangelicka, która obecnie pełni funkcję kościoła filialnego p.w. św. Józefa Robotnika.

  

Odwiedziny: 1 723 319  ,