[Zaloguj] [Załóż konto]
 

Skórka

Sołtys: Barbara Koper

Dawna nazwa Piękne Pole. Największa wieś w gminie, położona w połowie drogi między Piłą a Krajenką, na trasie kolejowej Piła - Złotów. Dość rozległa, posiadająca dwadzieścia ulic, liczne przysiółki i wybudowania. Główne ulice to: Pilska i Złotowska.
Początek osadzie dał niewielki młyn uruchomiony w XIV wieku. Lokacja wsi nastąpiła w 1584 roku, a założycielem był starosta Stanisław Górka. To on rozdzielił ziemię pomiędzy sześciu niemieckich chłopów sprowadzonych z okolic Markisch-Friedland. Potomkowie tych osadników mieszkali w Skórce przeszło 300 lat. Współcześnie w Niemczech ukazała się nawet monografia tej miejscowości. Duży wpływ na rozwój wsi miało uruchomienie w 1871 r. linii kolejowej Piła – Złotów. Skórka, która znalazła się na jej trasie, nabrała lokalnego znaczenia. Wtedy powstał tu dworzec kolejowy, następnie pobudowano neogotycki kościół ewangelicki (zawieszono w nim trzystuletni dzwon z brązu), pocztę. W 1919 roku wieś została zelektryfikowana, a tuż przed wybuchem II wojny światowej, przy drodze do Piły, powstało kilka domów dla kolejarskich rodzin. Budynki te istnieją do dziś. Przetrwał także most na Głomii, zbudowany w latach 20. ubiegłego wieku. Przed wojną zdobiły go strzeliste wieże - pomniki, na których wyryto nazwiska mieszkańców Schonfeld poległych na frontach I wojny światowej. W 2006 roku obok mostu, dla bezpieczeństwa, wybudowano kładkę dla pieszych.
Dzisiejsza Skórka liczy około 575 mieszkańców. Posiada dobrą infrastrukturę – wodociągi, sieć gazowniczą, kilka placówek handlowych. Istnieją tu szkoła podstawowa i przedszkole. Wieś należy do parafii w Głubczynie, ale nabożeństwa odbywają się w tutejszym, zabytkowym kościółku pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny.
We wsi istnieje kilka firm prywatnych. Do największych należą Transpil Waldemara Bocheńskiego, ,,Miralex’’ Sławomira Łaguna, zakład kamieniarski Stanisława Bujnickiego, ,,D.M.-POL”, którego właścicielem jest Belg, Dominigue Lejeune.
Przez wieś przepływa rzeka Głomia. Na niej znajduje się dawny młyn, który został przerobiony na piękny hotel. Wokół niego rozciągają się tereny rekreacyjne wymarzone do jazdy konnej. Konie bowiem są główną atrakcją tego pierwszego w Skórce gospodarstwa agroturystycznego. Atrakcyjność wsi podnosi bliskość urokliwego jeziora Wapieńskiego. Ono oraz wspaniała zieleń, a także zapewne położenie przy drodze wojewódzkiej powoduje, że we wsi wciąż przybywa nowych mieszkańców. Chętnie się tutaj budują mieszkańcy miast, w ostatnich latach powstało przynajmniej 30 nowych domów. Powstają one na dawnych gruntach rolniczych. Rolnicy w Skórce już dawno bowiem zrezygnowali z gospodarowania na słabych ziemiach i przeznaczyli je na działki budowlane.

Miejscowości - Skórka
Skórka Skórka Skórka Skórka
Odwiedziny: 1 732 544  ,