[Zaloguj] [Załóż konto]
 

Zabytki

ZABYTKI
Na terenie Gminy i Miasta Krajenka znajduje się duża ilość zabytkowych budowli i stanowisk archeologicznych. Część obiektów architektury została objęta ochroną konserwatorską przez wpisanie do rejestru zabytków.
Łącznie na terenie miasta i gminy znajduje się 580 zewidencjonowanych i rozpoznanych stanowisk archeologicznych stanowiących dobro kultury i objętych ochroną konserwatorską. Zestawienie najcenniejszych zabytków architektury przedstawia poniższa tabela.

Najcenniejsze zabytki gminy

 
Miejscowość Rodzaj obiektu Opis
Miasto Krajenka Kościół św. Anny i św. Mikołaja Pochodzący z końca XVIII wieku eklektyczny kościół jednonawowy. Znajdują się w nim 4 ołtarze, rokokowa ambona w kształcie dzioba okrętu, organy z 1886 roku wykonane przez Juliusza Witta z Gdańska i wolno stojąca dzwonnica. Fundatorką kościoła była Anna Sułkowska, właścicielka dóbr krajeńskich. Z dawnych czasów zachował się fragment gotyckiego muru zamkowego, obwarowującego kościół od strony rzeki.
Krajenka Zespół pałacowo-parkowy i folwarczny Pałac i mur z przełomu XVIII/XIX w. Późnoklasycystyczny pałac zbudowany w 1825 roku, własność rodziny Sułkowskich. Park pałacowy z XVIII/XIX w, w którym znajdują się dwa pomniki przyrody
Krajenka Dom nr 2 przy ulicy Młyńskiej Szachulcowy dom z pierwszej połowy XIX w.
Krajenka Młyn przy ulicy Młyńskiej Zabytkowy młyn oraz mur z końca XIX i początku XX wieku
Krajenka Cmentarz Żydowski cmentarz (zamknięty), z XVII w.
Głubczyn Kościół p.w. Świętej Trójcy Zabytkowy mur z 1869 – 1871 roku.
Głubczyn Kościół ewangelicki Zabytkowy mur z 1900 roku
Augustowo Cmentarz Ewangelicko augsburski cmentarz z połowy XIX w. (nieczynny)
Dolnik Cmentarz Ewangelicko augsburski cmentarz z połowy XIX w. (nieczynny)
Maryniec zespół pałacowo-parkowy i folwarczny - pałac i mur z przełomu XIX/XX w.- park pałacowy z połowy XIX w
Paruszka Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa zabytkowy kościół filialny oraz mur z 1927-35 roku.
Skórka Kościół Ewangelicki kościół, obecnie filialny oraz mur z końca XIX/XX wieku.
Skórka Cmentarz Ewangelicko augsburski cmentarz z połowy XIX w. (nieczynny)
Podróżna Kuźnia Spichlerz zbożowy oraz mur z 1911 roku
Podróżna Cmentarz Ewangelicko-augsburski cmentarz z połowy XIX w.

 

Odwiedziny: 1 732 538  ,